Crystal Farms Cheeses, Part Skim, Pizzeria, Low Moisture 7 Oz